E��itsel Kol ��al����malar�� Sevgi Tomurcuklar anaokulu kre gndz ocuk bakm evi - Kocaeli zmit
 


  BRAN ETKNLKLERMZ
YARATICI TASARIM      ■ MNKLER MUTFAKTA      DEERLER ETM      DRAMA ALIMALARI           
YAAM BECERLER
      ■  OCUK ve RTM       ■  MANTIK VE MATEMATK ALIMALARI      ■  AKIL OYUNLARI       ■  HER YA N SPOR       ■  ENGLISH KIDS AKADEM      ■  REHBERLK HZMETLER

YARATICI TASARIM

Bir millet sanattan ve sanatkrdan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. (Kemal Atatrk)

eitli el sanatlar ile ilgilenen ocuklarmz grdklerine kar farkl dnme becerilerini gelitirir. Ayn zamanda bu etkinlikler ocuklarn farkl zmler retmesini ve hayal gcnn snrlarn geniletmesini salar. Yaratc tasarmlar el-gz koordinasyonunu destekleyici etkinliklerdir. ocuklarmz vaktinin bir ksmn yaratc tasarmlara ayrd iin yeteneklerini kefetmesi ve var olan yeteneini gelitirmesi kolaylar. Yaratclk ile yakndan ilikili bu almalar ocuklarn gelecekteki hayatlarna k tutacaktr.

 

 

 

 

 

 

  BRAN ETKNLKLERMZ
YARATICI TASARIM      ■ MNKLER MUTFAKTA      DEERLER ETM      DRAMA ALIMALARI           
YAAM BECERLER
      ■  OCUK ve RTM       ■  MANTIK VE MATEMATK ALIMALARI      ■  AKIL OYUNLARI       ■  HER YA N SPOR       ■  ENGLISH KIDS AKADEM      ■  REHBERLK HZMETLER

MNKLER MUTFAKTA

Sevgi sofras: Bir kuru ekmek, bir soan, bir de sevgi..

   ocuklar yaayarak ve deneyimleyerek renmekten zevk alr. Her ocuun renme biimi bir dierinden farkldr. ocuklara farkl ortamlar ve materyaller sunmak onlara yeni yollar aacaktr. Mutfak etkinlikleri ocuklarn problem zme becerilerini gelitirmemiz iin destekleyici aktivitelerdendir. Gnlk yaamlarnda karlat materyalleri kullanarak minik alar olmalar, etkinliklere katlmlarn ve renmelerini destekleyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

  BRAN ETKNLKLERMZ
YARATICI TASARIM      ■ MNKLER MUTFAKTA      DEERLER ETM      DRAMA ALIMALARI           
YAAM BECERLER
      ■  OCUK ve RTM       ■  MANTIK VE MATEMATK ALIMALARI      ■  AKIL OYUNLARI       ■  HER YA N SPOR       ■  ENGLISH KIDS AKADEM      ■  REHBERLK HZMETLER

 

DEERLER ETM

 ocuklar donmam beton gibidir, zerine ne derse iz brakr (Haim JNOTT)

   Deerlerin nemli bir zellii, doutan bireyle birlikte gelmeyip yaanlarak ve renilerek kazanlmasdr. Bu sebeple erken ocukluk dneminde ya ve geliim seviyelerine uygun olarak kazandrlan hogr, sayg, sevgi, drstlk vb. davranlar ocuun kiilik geliiminde nemli rol oynar.

   Her gelimi toplumun temelinde deerler yatar.

 

 

 

 

 

 

 

 

  BRAN ETKNLKLERMZ
YARATICI TASARIM      ■ MNKLER MUTFAKTA      DEERLER ETM      DRAMA ALIMALARI           
YAAM BECERLER
      ■  OCUK ve RTM       ■  MANTIK VE MATEMATK ALIMALARI      ■  AKIL OYUNLARI       ■  HER YA N SPOR       ■  ENGLISH KIDS AKADEM      ■  REHBERLK HZMETLER

DRAMA ALIMALARI

"Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarndan biri kopmu demektir." (Kemal Atatrk)

   Drama, ocuklarn sanatsal duyarlln, bakalar ve dnya hakkndaki bilincini, artran ve her ocuun hayal gcn gelitiren bir renme aracdr. renme srecine ocuun etkin ekilde katlabilmesi iin, duyularn, d gcn, imgeleme yetisini devreye sokar. Drama almalar okul ncesi ocuklarnn her etkinliinin ierisinde yer alr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BRAN ETKNLKLERMZ
YARATICI TASARIM      ■ MNKLER MUTFAKTA      DEERLER ETM      DRAMA ALIMALARI           
YAAM BECERLER
      ■  OCUK ve RTM       ■  MANTIK VE MATEMATK ALIMALARI      ■  AKIL OYUNLARI       ■  HER YA N SPOR       ■  ENGLISH KIDS AKADEM      ■  REHBERLK HZMETLER

 OCUKLAR "YEL OKUL" STYOR

   ocuklarn evre dostu bir yaam tarzn benimsemesinde en nemli etkenlerden biri de ak havann bir retim arac olarak kullanlmasdr. ocuu tabiattan uzak tutmak ocuklarn renmelerini snrlandrmak demektir. Okul ncesi dnemde ocuklar her eyi merak igdsyle deneyerek, taklit ederek, gzlemleyerek aratrarak renir.

   ocuklarmzn sorumluluk alabilecekleri paylama duygusunu kazanabilecekleri, kendi yetitirdikleri sebze ve meyvelerin tadna varacaklar, elenirken renecekleri, koup coacaklar, ksacas doann bir paras olduklarn hissedecekleri botanik bahesi ve evcil hayvanlar barndracamz bir ortam onlar daha mutlu klacaktr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BRAN ETKNLKLERMZ
YARATICI TASARIM      ■ MNKLER MUTFAKTA      DEERLER ETM      DRAMA ALIMALARI           
YAAM BECERLER
      ■  OCUK ve RTM       ■  MANTIK VE MATEMATK ALIMALARI      ■  AKIL OYUNLARI       ■  HER YA N SPOR       ■  ENGLISH KIDS AKADEM      ■  REHBERLK HZMETLER

YAAM BECERLER

" renmek pahaldr, ama bilmemek ok daha pahal" (H. Clausen)

  Okul ncesi dnem, ocuklarn yaam becerilerini kazandklar nemli yllardr. Bu dnemde yaptklar almalar, geliim alanlarn desteklemektedir.  Gnlk yaamlarnda gerekli olacak becerileri kazanmalar yemek yeme,  kak tutma, yerleri temiz tutma, taban masadan kaldrma vb. aktiviteler gnlk yaama ynelik becerilerdir.

   Herhangi bir yetikin yardm almakszn baarma duygusunu tatma, sorumluluk alma, yardmlama gibi duygular ocuklarmzn z gvenlerini artracaktr.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BRAN ETKNLKLERMZ
YARATICI TASARIM      ■ MNKLER MUTFAKTA      DEERLER ETM      DRAMA ALIMALARI           
YAAM BECERLER
      ■  OCUK ve RTM       ■  MANTIK VE MATEMATK ALIMALARI      ■  AKIL OYUNLARI       ■  HER YA N SPOR       ■  ENGLISH KIDS AKADEM      ■  REHBERLK HZMETLER

  OCUK ve RTM

" Mzik ve ritim, yollarn ruhun gizli kelerinde bulurlar " (EFLATUN)

  Okul ncesi mzik eitimi, ocuun ruhsal geliimini, sosyal geliimini, zek geliimini ve hayata kar bak as nemli lde etkilemektedir. Ritim aralar kullanan bir ocuun psikomotor geliimleri desteklenir. ocuun mzie, vcut hareketleriyle tepki vermesi, mzie uygun dans figrleri oluturmaya almas koordineli hareket becerisini gelitirecektir.

  Mzik almalar ocuklarn duygularn farkl bir yolla ifade etme biimidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BRAN ETKNLKLERMZ
YARATICI TASARIM      ■ MNKLER MUTFAKTA      DEERLER ETM      DRAMA ALIMALARI           
YAAM BECERLER
      ■  OCUK ve RTM       ■  MANTIK VE MATEMATK ALIMALARI      ■  AKIL OYUNLARI       ■  HER YA N SPOR       ■  ENGLISH KIDS AKADEM      ■  REHBERLK HZMETLER


  MANTIK VE MATEMATK ALIMALARI

"Matematik bilimlerin sultandr." ( Carl Friedrich Gauss)

   Mantk matematik ocuklarn zihinsel aktivitelerini yakndan etkileyen almalardr. Hayatn her blmnde matematik vardr, amaladmz ise ocuklarmza bu becerileri kazandrrken onlar iin iine dhil etmektir. ocuklarmzn problem zme, dikkatini younlatrma, gzlem-deneyler gibi kendisinin analiz edebilecei srelere katlmasn salamak Mantk- Matematik almalarnn hedefidir.

  Yaplan tm inceleme ve aratrmalar kefetme duygusunu gelitirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BRAN ETKNLKLERMZ
YARATICI TASARIM      ■ MNKLER MUTFAKTA      DEERLER ETM      DRAMA ALIMALARI           
YAAM BECERLER
      ■  OCUK ve RTM       ■  MANTIK VE MATEMATK ALIMALARI      ■  AKIL OYUNLARI       ■  HER YA N SPOR       ■  ENGLISH KIDS AKADEM      ■  REHBERLK HZMETLER

  AKIL OYUNLARI

"Yalandmz iin oyunu brakmadk, oyunu braktmz iin yalandk" ( George Bernard)

   Akl oyunlar ocuklarda ekip almas, farkndalk, retkenlik, grsel alg, seicilik, dikkat,  analitik dnme, becerilerini gelitirmektedir.  ocuun ya ve geliim seviyesine uygun olarak oynanan akl oyunlar zellikle okul ncesi dnemde bireysel geliimi destekledii iin eitim programmzda yer almaktadr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BRAN ETKNLKLERMZ
YARATICI TASARIM      ■ MNKLER MUTFAKTA      DEERLER ETM      DRAMA ALIMALARI           
YAAM BECERLER
      ■  OCUK ve RTM       ■  MANTIK VE MATEMATK ALIMALARI      ■  AKIL OYUNLARI       ■  HER YA N SPOR       ■  ENGLISH KIDS AKADEM      ■  REHBERLK HZMETLER

  HER YA N SPOR

HEMSBALL

KONSANTRASYON KOORDNASYON ODAKLANMA  REFLEKS  DENGE      

   Hemsball, 3-93 ya aras her yatan insann oynayabilecei zevkli ve elenceli yeni bir Trk spor daldr. Kapal ve ak alanlarda oynanabilen bir spordur. Hemsball oynarken, topu tutabilmek ve servis atabilmek iin mkemmel el-gz-ayak koordinasyonunu, yksek odaklanma ve konsantrasyon becerisi gerektirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BRAN ETKNLKLERMZ
YARATICI TASARIM      ■ MNKLER MUTFAKTA      DEERLER ETM      DRAMA ALIMALARI           
YAAM BECERLER
      ■  OCUK ve RTM       ■  MANTIK VE MATEMATK ALIMALARI      ■  AKIL OYUNLARI       ■  HER YA N SPOR       ■  ENGLISH KIDS AKADEM      ■  REHBERLK HZMETLER

   Englsh Kids Akademi

 Tam zamanl Eitim Program

 3-4 ve 5-6 ya ocuklarna gre  farkl eitim programlar hazrlanarak bir yabanc dilin ancak ana dili renmede olduu gibi ilk nce konuarak renileceidir. Yabanc dil eitimi, ocuklara zgven alayarak ve yabanc dili sevdirerek balar. Bunun yolu da yabanc dili konuurken hata yapmaktan korkmayan ocuklar yetitirmekten geer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BRAN ETKNLKLERMZ
YARATICI TASARIM      ■ MNKLER MUTFAKTA      DEERLER ETM      DRAMA ALIMALARI           
YAAM BECERLER
      ■  OCUK ve RTM       ■  MANTIK VE MATEMATK ALIMALARI      ■  AKIL OYUNLARI       ■  HER YA N SPOR       ■  ENGLISH KIDS AKADEM      ■  REHBERLK HZMETLER

 

   REHBERLK HZMETLER

Kurumumuzda ,grnrde salkl olan ocuklara uygulanan ancak belirti vermeyen geliimsel sorunlar taramada yaplan testler psikoloumuz tarafndan periyodik olarak ocuklarmza uygulanmaktadr..Ayrca 4+4+4 sisteminde ocuun okul olgunluu iin hazrlna bakabilen frosting ve metropolitan testlerinin yan sra wsch-r (zeka testi) de uygulanmaktadr.

Bu testler sonucunda  ocuklarn desteklenmesi gereken ynleri varsa bulunup o konularda rehberlik hizmetleri mevcuttur. Bunlar ve benzeri geliim tarama testlerinin her biri cretli olmasna karn kurumumuz bnyesinde tm ocuklarmza cretsiz hizmet vermekteyiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sevgi Tomurcuklar'na Hogeldiniz..

+90 (262) 325 50 05   -  info@sevgitomurcuklari.com   -   Orhan Turgut Mah. smail Gaspral Cad. No:45 Kocaeli - ZMT / TRKYE


Trk Web Ajans